Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Zapojení fotovoltaické elektrárny

Čtvrtek, 26. Únor 2015

Zapojení v režimu vlastní spotřeby – v podstatě již jediný rozumný způsob zapojení

Elektrickou energii vyrobenou ve vaší fotovoltaické elektrárně (FVE) nejprve sami spotřebováváte, přičemž případný přebytek, který nemůžete momentálně využít, samovolně teče do veřejné distribuční sítě.
Bonusem pro vás tedy je, že pokud sami spotřebujete vámi vyrobenou elektřinu, nemusíte toto množství od distributora nakoupit. To se projeví snížením vaší dosavadní faktury za elektřinu. Zde je důležité upozornit, že je podmínka, aby tato vlastní spotřeba probíhala ve stejném čase jako je výroba! Navíc na prodej přebytků, jež sami nevyužijete, můžete uzavřít samostatnou smlouvu s obchodníkem s elektřinou (těchto obchodníků přibývá, přičemž s výběrem Vám rádi poradíme).

Při této variantě zapojení se výstupní kabel z FVE zapojí do nejbližšího možného místa. V případě FVE do výkonu 4,0kWp lze využít jakoukoliv domovní zásuvku a v případě FVE o výkonu od 4,0kWp do 10,0kWp lze využít zásuvku třífázovou 380V, (ideálně je samozřejmě nalézt nejbližší rozvaděč). Každopádně není nutné vést kabel přes celý dům do domovního rozvaděče a už vůbec není nutné, jak si často lidé myslí, přes celý dvůr až do elektroměru.

Co se týče umístění samotné technologie, především fotovoltaického střídače, tak zde je ideální nalézt místo, kde jednak nebude vadit z estetického hlediska a jednak toto místo by mělo být dobře přístupné. Rovněž se doporučuje chladnější místo (dílna, garáž, sklep, kůlna atd.) z důvodu dobrého chlazení střídačem kdy dobré chlazení zaručí vyšší účinnost tohoto zařízení. Při výběru místa se rovněž přihlíží právě na dostupnost přípojného místa v rámci domovních rozvodů elektřiny, tak aby se nemusel výstupní kabel vést přes celý dům k nejbližší zásuvce či rozvaděči.