Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Fotovoltaika v roce 2015, ano či ne?

Čtvrtek, 26. Únor 2015

Od ledna 2014 fotovoltaika bohužel již žádné dotace nedostává (podpora zůstane jen větrným a vodním elektrárnám, státní příspěvky dostanou také spalovny komunálního odpadu a některé bioplynové elektrárny).

Pro domácnost, která si chce instalovat fotovoltaiku na střechu svého domu, to znamená, že už nedostane žádné příspěvky v podobě zvláštních výkupních cen elektřiny (tzv. Zelený bonus). Půjde tedy především o to, snížit si náklady na elektřinu spotřebováním vlastní vyrobené energie a současně dosáhnout alespoň částečné nezávislosti na energetických společnostech.

Nicméně, dle našeho odborného názoru mají obnovitelné zdroje prostor a smysl zejména na decentrální úrovni, tedy například právě fotovoltaické moduly na střechách rodinných domů. „Podpora pro tyto zdroje by se měla přesunout do nefinanční a méně byrokratické roviny – např. v eliminaci byrokracie by již zdroje do výkonu 5,0kWp nemuseli nutně mít licenci vydávanou ERÚ a tudíž by jejich majitelé nemuseli být nutně živnostníky (vždyť např. provozovatel FVE se nyní nemůže přihlásit na pracovní úřad a žádat o podporu v nezaměstnanosti neboť provozuje FVE).

Ani cenová politika výrobců a dodavatelů jednotlivých součástí fotovoltaických elektráren nebude v roce 2015 odlišna od roku 2014, tzn. že ceny za fotovoltaické elektrárny realizované na klíč zůstanou v podstatě na stejné úrovni jako v roce předešlém, tudíž nedojde k poklesu, jak by se asi dalo očekávat (vzhledem k nulové podpoře ze strany státu). Cena za jednu instalovanou kilowatu na klíč se bude pohybovat v rozmezí od 36.000,-Kč do 40.000,-Kč bez DPH (v případě instalací do výkonu 10,0kWp). K tomuto cenovému stavu se zasloužila i sama Evropská unie, která již v minulém roce uvalila dovozní cla na fotovoltaické panely vyrobené v Asii. Tudíž cena panelů se uměle pohybuje kolem 0,7 EUR za Wp i když v roce 2012 byli ceny již na hranici 0,40 EUR za Wp.

Co se týče dalších vyhlídek na lepší časy, tak nejpravděpodobněji by mohlo dojít v roce 2016 k zavedení tzv. Net-Meteringu, což je v podstatě nefinanční podpora pro provozovatele FVE, při které se pokrátí odebraná energie od distributora právě o energii, která byla dodána do sítě jakožto přebytek. Tato podpora by zcela jistě oživila velký zájem o fotovoltaiku, neboť by to v podstatě bylo ještě výhodnější než např. podpora ve formě zeleného bonusu získaná v roce 2013. Tento systém podpory by zaručil provozovateli FVE 100% zužitkování vyrobené energie (část vyrobené energie se spotřebuje přímo v domácnosti a o tu část, která odteče do sítě, by se snížil odběr ze sítě), což velice pozitivně ovlivňuje návratnost investice.

Současně tím, že je tato forma podpory přímo nefinanční, tzn., není hrazena z kapsy nás všech, jako tomu je u Zeleného bonusu či přímého výkupu, tak to není další argument pro skalní odpůrce obnovitelných zdrojů a ani případné schválení této podpory nebude pro vládu takový tvrdý oříšek.

Na závěr bych ještě rád uvedl, že v případě, že si někdo z Vás pořídí a zprovozní FVE v roce 2015, tak je možné získat případnou podporu schválenou později, např. již zmíněný Net-Metering. Ovšem z praxe vím, že jakmile bude nějaká další podpora schválena, velice vzroste poptávka po instalacích FVE a tím pádem vzroste i cena za FVE atd. (tak tomu bylo i z roku 2011, kdy byl stop stav, na rok 2012, kdy se opět vše rozjelo).