Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Fotovoltaická elektrárna, již pouze jako individuální řešení

Čtvrtek, 26. Únor 2015

Stručná historie

Fotovoltaika jakožto technický obor je již poměrně stará záležitost, již v roce 1905 se Albertu Einsteinovi podařilo fotoelektrický jev vysvětlit, za což získal v roce 1921 Nobelovu cenu za fyziku. Po mnoha letech (během nichž bylo učiněno mnoho vynálezů a objevů) se v roce 1954 povedlo pánům Drylovi Chapinovi, Calvinu Fullerovi a Geraldu Pearsonovi vyvinout první článek s účinností vyšší než čtyři procenta (dnes se účinnost běžně pohybuje kolem 17%). Fotovoltaické články našly první praktické použití koncem padesátých let pro napájení satelitů. První družice napájená solárními panely se jmenovala Vanguard I. Tato družice byla vypuštěna na oběžnou dráhu 17. března 1958.

Fotovoltaika jakožto možná investice pro občany ČR je poměrně krátká záležitost, jedná se o časový úsek 5 let (od roku 2009). Vůbec první FVE se instalovala v roce 1997, jednalo se o FVE s výkonem 10,0kWp přičemž jí tvořilo 200 fotovoltaických panelů o celkové ploše 75m2 – název této FVE byl FVE Mravenečník, dnes je součást  informačního střediska Dukovany a slouží k demonstračním účelům.

Současnost

Fakticky se u nás začali instalovat fotovoltaické elektrárny ve velkém měřítku až v roce 2009, kdy již bylo možné získat povolení k připojení a posléze i finanční podporu ve formě Zeleného bonusu či přímé výkupní ceny.  Z počátku se to vše kolem fotovoltaických elektráren odehrávalo ta nějak spontáně řekl bych i chaoticky. Nikdo, a to ani příslušné úřady, nevěděl co, kde a jak a navíc vše bylo skutečně velice drahé. V roce 2009 stál 1kWp instalovaný na klíč kolem 95.000,-Kč, dnes (2014) se pohybujeme za to stejné, dokonce si troufnu konstatovat za lepší kvalitu, kolem 39.000,-Kč (bez DPH).

Pokud se budeme bavit o současnosti (rok 2014), tak tento rok je první rok, kdy není stanovena Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) žádná podpora pro výrobce elektřiny ze slunce. Tento fakt je jednak nepochopitelný, na toto téma je řeč v jiném článku, a jednak je skutečným zklamáním pro případné investory, kteří by si rádi realizovali svou solární elektrárnu na svém domě. Nicméně pevně věříme, že tento stav bez jakékoliv podpory je pouze dočasný neboť se stále více diskutuje o novém typu podpory, jedná se o tzv. Net-Metering (o tomto rovněž hovoříme v jiném článku).

Jaký výkon elektrárny zvolit?

A právě vzhledem k faktu, že letos není stanovena žádná finanční podpora, se budeme muset dívat na sluneční elektrárnu pouze jako na systém, který nám bude šetřit peníze za elektřinu, kterou nebudeme muset díky své výrobě odebrat z veřejné sítě. A navíc nám ještě vybraný obchodník proplatí energii, kterou jsme dodali do sítě, jakožto přebytek, který se nestihl spotřebovat v místě výroby (domácnost, firma, výroba atd.). Z tohoto vyplývá, že se již budou muset „šít“ fotovoltaické systémy přímo na míru danému objektu, a to vzhledem k fungování dané domácnosti či firmy. Dnes již nemá cenu instalovat na střechy budov co největší výkony za účelem co největšího výdělku, neboť dnes již fotovoltaika není o výdělku nýbrž o úspoře vlastních peněz. Proto se bude klást čím dál větší důraz na zkušenosti a odbornost realizačních firem, které budou pro Vás navrhovat sluneční elektrárnu, tak aby co nejvíce odpovídala svým výkonem, orientací fotovoltaických panelů, nastavením atd. Vaší domácnosti či firmě.

Výroba FVE by měla odpovídat spotřebě

Pro maximalizaci finanční návratnosti je třeba sladit (či vyladit) vlastní výrobu FVE se spotřebou, tak aby co nejméně energie odteklo do veřejné sítě. Za tímto účelem již dnes není třeba sedět doma a čekat až vykoukne sluníčko z poza mraků, abychom ihned běželi pustit pračku či bojler. Dnes již máme sofistikovaná zařízení, která toto dělají za nás, aniž bychom byli doma. Tyto tzv. regulátory přebytků neustále hlídají energetický poměr v objektu a dle předem nastavených pravidel spínají či odpínají dané spotřebiče (např. bojler, přímotop, klimatizaci atd.) tak aby neutekla jediná kW do veřejné sítě.

Pokud bychom tento systém chtěli posunout ještě výše, lze instalovat bateriový systém, který nám pomůže uchovat případné přebytky energie na chvíle, kdy již FVE nevyrábí. Takto lze např. zajistit ve večerních hodinách veškeré osvětlení rodinného domu plus chod TV a PC zcela zdarma, a to pomocí pouze 4 akumulátorů, speciální nabíječky a bateriového střídače. Pro více informací a případné reference nás neváhejte kontaktovat.