Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Články a novinky

26.02.
2015

Elektrickou energii vyrobenou ve vaší fotovoltaické elektrárně (FVE) nejprve sami spotřebováváte, přičemž případný přebytek, který nemůžete momentálně využít, samovolně teče do veřejné distribuční sítě.

26.02.
2015

V posledních dvou letech se nás začali zákazníci, kteří již mají instalovanou fotovoltaickou elektrárnu, čím dál častěji dotazovat, jak naložit s přebytečnou energií, kterou vyrobili a kterou nemají jak okamžitě spotřebovat. Pochopitelně první logický krok byla instalace nějakého dostupného a ověřeného regulátoru přebytků energie.

26.02.
2015

Zcela určitě bych uvedl jako první krok, nutný pro zdárnou a pohodovou realizaci FVE oboustranné vzájemné pochopení a nelezení jisté sympatie mezi investorem a námi, jakožto dodavatelem. 

26.02.
2015

Fotovoltaika jakožto technický obor je již poměrně stará záležitost, již v roce 1905 se Albertu Einsteinovi podařilo fotoelektrický jev vysvětlit, za což získal v roce 1921 Nobelovu cenu za fyziku.

26.02.
2015

Od ledna 2014 fotovoltaika bohužel již žádné dotace nedostává (podpora zůstane jen větrným a vodním elektrárnám, státní příspěvky dostanou také spalovny komunálního odpadu a některé bioplynové elektrárny). Pro domácnost, která si chce instalovat fotovoltaiku na střechu svého domu, to znamená, že už nedostane žádné příspěvky v podobě zvláštních výkupních cen elektřiny.

11.04.
2014

Základy fotovoltaice položil v roce 1905 Albert Einstein, jemuž se podařilo vysvětlit fotoelektrický jev (a získat za něj Nobelovu cenu).

07.04.
2014

Fotovoltaika je v ČR stále relativně nová záležitost. Je to však podnikání jako každé jiné (zejména za momentálního stavu po zrušení subvencí či jakékoli jiné podpory).

11.04.
2013

Instalace fotovoltaické elektrárny je náročná časově i finančně. Aby proběhla plně k vaší spokojenosti, připravili jsme pro vás stručný přehled kroků, které vás čekají.