Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Již více jak 10 let instalujeme po celé ČR střešní fotovoltaické elektrárny. Počtem instalací se řadíme mezi nejúspěšnější firmy v tomto oboru v ČR.

Obnovitelné zdroje Pardubice

26.02.
2015

Elektrickou energii vyrobenou ve vaší fotovoltaické elektrárně (FVE) nejprve sami spotřebováváte, přičemž případný přebytek, který nemůžete momentálně využít, samovolně teče do veřejné distribuční sítě.

26.02.
2015

V posledních dvou letech se nás začali zákazníci, kteří již mají instalovanou fotovoltaickou elektrárnu, čím dál častěji dotazovat, jak naložit s přebytečnou energií, kterou vyrobili a kterou nemají jak okamžitě spotřebovat. Pochopitelně první logický krok byla instalace nějakého dostupného a ověřeného regulátoru přebytků energie.

26.02.
2015

Zcela určitě bych uvedl jako první krok, nutný pro zdárnou a pohodovou realizaci FVE oboustranné vzájemné pochopení a nelezení jisté sympatie mezi investorem a námi, jakožto dodavatelem.