Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Získali jsme Osvědčení o profesní kvalifikaci – Elektromontér fotovoltaických systémů

Nová povinnost pro firmy instalující fotovoltaické elektrárny!

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, uděluje firmám novou povinnost, kterou je třeba splnit, aby byla oprávněna instalovat fotovoltaické elektrárny, ostrovní solární systémy a hybridní fotovoltaické elektrárny. Konkrétně se jedná o §10d, kde se uvádí, že "osoba oprávněná provádět instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů je fyzická osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění pro montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení a příslušného osvědčení o získání profesní kvalifikace podle zákona o uznávání výsledků a dalšího vzdělávání ne staršího než 5 let."

Naše firma splňuje výše uvedené podmínky a jsme tedy oprávněni instalovat solární elektrárny, ostrovní systémy a hybridní fotovoltaické elektrárny na klíč. Získání Osvědčení o profesní kvalifikaci: Elektromontér fotovoltaických systémů není pouhou formalitou. Jedná se o soubor odborných přednášek a praktických cvičení, které jsou stanoveny kvalifikačním standardem, který se skládá se z 9 odborných způsobilostí, které musí každý kandidát absolvovat. Celý kurz je zakončen zkouškou, která se skládá z písemné a praktické části. Toto osvědčení Vám (jako klientovi) zaručí, že firma od které si fotovoltaiku pořizujete je odborníkem v oboru, má jasno jak v termilogii tak i v praktických částech instalace, údržby, servisování, bezpečnosti a legislativy v rámci instalací fotovoltaických systémů. A především, pouze elektrárna instalovaná takto kvalifikovanou firmou má nárok na získání případné dotace od státu!!

 

Zjistit více o fotovoltaických elektrárnách

 

My jsme úspěšně složili zkoušku na Střední škole a vyšší odborné škole aplikované kybernetiky v Hradci Králové, která je, jako jedna z mála, autorizovaná tyto kurzy a zkoušky provádět a vydávat Osvědčení o získání profesní kvalifikaci v oboru Elektromontér fotovoltaických systémů.

Užitečné odkazy:

 

SMA Solar Academy

Získali jsme Osvědčení o získání odborných znalostí a postupů pro návrhy a instalace ostrovních a hybridních solárních elektráren, a to od světové špičky v oboru, Německé firmy SMA.

Ostrovní systémy již asi není třeba představovat, na internetu je na toto téma již napsáno stovky článků, nicméně debatovat o něčem je něco jiného než to skutečně realizovat. Naše firma od roku 2011, kdy se v podstatě o ostrovních elektrárnách začalo hovořit, již realizovala několik desítek ostrovních případně hybridních elektráren (o klasických fotovoltaických elektrárnách zapojených v režimu dodávky přebytků elektřiny do sítě ani nemluvě, těch jsme realizovali více něž 400).

 

Česká Fotovoltaická Asociace

Koncem roku 2015 jsme získali plné členství v České fotovoltaické asociaci. Akceptace naší žádosti o toto členství je důkazem, že jsme respektovanou firmou na poli solární energie, přičemž toto členství je současně i zárukou kvality pro naše stávající i budoucí zákazníky. Zárověň jsme se zařadili do skupiny firem, které se snaží podporovat a budovat smysluplný a logický trend rozvoje obnovitelných zdrojů energie, energie která má smysl pro naší budoucnost. Na adrese www.cefas.cz/hlavni-strana/ se dozvíte vše o asociaci.

 

Brontosauři

Neboť považujeme jako zcela normální, účinně pomáhat smysluplným věcem, tak jsme se rozhodli mimo jiné podporovat hnutí Brontosaurus. O tomto hnutí si můžete přečíst více na jejich webu